Kimler Katılmalı

*İlaç keşfi, İlaç üretimi ve Jenerik ilaç geliştirme alanlarında çalışan bilim İnsanları 

*İlaç keşfine yönelik yeni hücre içi hedeflerin tespiti alanında çalışanlar

*Veteriner ve zirai ilaçlar üzerine çalışan araştırmacılar ve sektör temsilcileri 

*İlaç endüstrisinde çalışan araştırmacılar 

*İlaç endüstrisi temsilcileri 

*İlaç alanında çalışan devlet kurum ve kuruluş çalışanları 

*Patent ve Ruhsatlandırma biriminde çalışanlar

*Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri 

*Hammadde tedarikçileri 

*İlaç sektörüne yönelik teknik altyapı ve ekipman sağlayan kurum temsilcileri