Konuşmacılar

Uluslararası Konuşmacılar

Prof. Dr. Gonen ASHKENASY, Ben Gurion University of the Negev, Israel

Prof. Antonello MAİ, University “La Sapienza” , Italy

Sirtuins: Beast or Beauty

Prof. Dr. Andreas G. TZAKOS, University of Ioannina, Greece

Tailoring ProDrugs: from drug delivery to smart molecular devises targeting platelets and cancer

Dr. John George HARDY, Lancaster University, UK

Stimuli-responsive biomaterials for drug delivery

Dr. Florian MONTEL, Boehringer Ingelheim, Almanya

opnMe.com: the new Boehringer Ingelheim´s Open Innovation portal 

 

 

 

Ulusal Konuşmacılar

Prof. Dr. Burhan ATEŞ, İnönü Üniversitesi

İlaç taşıyıcı platform olarak biyobozunur şekil hafızalı stentler

Prof. Dr. Özdemir DOĞAN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Fosfonik asitler ve biyolojik aktiviteleri

Prof. Dr. Ali Osman KILIÇ, TÜSEB

Biyoteknolojik ilaç araştırmalarında TÜSEB’in vizyonu

Prof. Dr. Süheyla KIRMIZIGÜL, Ege Üniversitesi

Saponinler ve biyoterapötik önemi

Prof. Dr. Nüket ÖCAL, Yıldız Teknik Üniversitesi

Tandospiron, benzamid, trisikloamino asit ester ve piridinoizoksazol analoglarının kanser hücrelerinde inhibitör etkileri

Prof. Dr. Sibel ÖZKAN, Ankara Üniversitesi

İlaç analizlerinde yöntem geliştirme sürecinde validasyon ve ilgili parametreleri

Prof. Dr. Rana SANYAL, Boğaziçi Üniversitesi

Hedefli nano ilaçlar ile sentezden kliniğe yeni maceralar

Prof. Dr. Gülhan TURAN, Anadolu Üniversitesi

Farmakofor ve sentezlediğimiz bazı tiyazol, triazol, hidrazon ve pirazol bileşiklerinin farmakofor gruplarının gösterimi

Prof. Dr. Mustafa YILMAZ, Selçuk Üniversitesi

Biyokataliz ve anti-kanser çalışmalarında kaliksarenlerin yeri

Doç. Dr. Esen BELLUR ATİCİ, DEVA Holding A.Ş.

İlaç aktif maddelerinin sentezi ve üretimi

Prof. Dr. Elif ÇADIRCI, Atatürk Üniversitesi

Sepsis tedavisinde ürotensin ve reseptörlerinin rolü

 Doç Dr. Evren ALGIN YAPAR

Farmasötik Ürünlerde Kalite Kontrol

Doç. Dr. Mustafa ÇELEBİER, Hacettepe Üniversitesi

Siklodekstrin Nanopartiküllerin MCF-7 Kanser Hücreleri Üzerine Etkisinin Q-TOF LC/MS Kullanılarak Metabolom Düzeyinde İncelenmesi

Doç. Dr. Ceyhan GÖREN, TÜBİTAK-UME

İlaç hammaddelerinin saflık analizi: Metrolojik izlenebilirlik

Doç. Dr. Mustafa GÜZEL, İstanbul Medipol Üniversitesi

Novel drug discovery studies against obesity with ghrelin O-acyl transferase inhibition

Y. Doç. Dr. Açelya AKTUNA, Ankara Üniversitesi

Nanotechnological approaches for cancer therapy

Dr. Mustafa ADIYAMAN, Sanofi

Dr. Hasan KOYUNCU, Ulkar Kimya

A new method for the synthesis of rasagiline

Dr. Mustafa KÖKTÜRK, Nobel İlaç

İlaçta tasarımla kalite (Quality by design)

Dr. İrem YENİCE, Arven İlaç

Biyobenzer ilaç geliştirilmelerinde kimyasal yaklaşımlar

Udaya Kumar DUDE ve Koray TANRIVER, Abdi İbrahim

Pharmaceutical product and process development- challenges and solutions

Gönül KAYAR ve Arzu USTAOĞLU, Abdi İbrahim

Analytical development process- integral part of product development

Nurdan TARAKÇI, Metler Toledo

Reaksiyon güvenliği uygulamaları: termal tehlikelere karşı ekzotermik veri analizi