Önemli Tarihler

Kongre Tarihi
09 – 12 Mart 2023

Bildiri Özetlerinin Son Teslim Tarihi
05 Şubat 2023

Bildiri Kabulünün Duyurulması
07 Şubat 2023

Kesin Programın Duyurulması
20 Şubat 2023

İndirimli Kayıt Son Gün
20 Şubat 2023


Kongre Daveti

Değerli Araştırmacılar, Bilim İnsanları, Kamu ve Özel Sektör Uzman ve Temsilcileri ve Tüm Katılımcılar,

Kimyagerler Derneği tarafından 2013 yılında başlatılan ve pandemi dönemi dâhil kesintisiz olarak her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen İlaç Kimyası Kongresi, ilk kongreden başlayarak akademi, sektör ve ilaçla ilgili kamu kuruluşlarının yetkililerini bir araya getiren özelliği ile dikkat çeken bir kongre olmuştur. 2019 yılından itibaren  “uluslararası” olarak tertiplenen kongremize sektör kuruluşlarından gelen katılımcı oranı %50’ye yaklaşmıştır.  Ülkemiz adresli olarak gerçekleştirilen bilimsel toplantılar arasında marka bir kongre olarak yerini alan kongremizi uluslararası düzeyde de tanıtmak için azim ve kararlılıkla çalışmaktayız. 2022 yılında 10. İlaç Kimyası Kongresi olarak tertiplediğimiz kongremiz,  9-12 Mart 2023 tarihleri arasında “11. İlaç Kimyası Kongresi” adı ile ülkemiz ve diğer ülkelerden gelen tüm paydaşlarımızla birlikte Antalya’da gerçekleştirilecektir.

Bilimsel programda davetli konuşmalar, sözlü sunumlar, kısa sözlü sunumlar, poster sunumları ve workshop çalışmaları yer almaktadır. Özellikle kısa sözlü sunumlar poster olarak da sergilenecek ve böylece daha fazla katılımcı ile karşılıklı bilgi paylaşım ortamı oluşturulacaktır. Poster sunumlarının kongrede iki gün boyunca toplam dört saat yapılması ve Poster Değerlendirme Jürisi tarafından yapılacak değerlendirme ile başarılı posterlerin ödüllendirilmesi planlanmıştır. Elektronik Kongre Kitapçığında, Bilim Kurulunca değerlendirilmek şartıyla sözel sunumların “Tam Metin” veya “Özet Metin” olarak sunulma imkânı sağlanmıştır.

Kongrenin temel amacı, tasarımından kullanımına kadar ilaçla ilgili tüm süreçlerde görev alan bilim insanlarının kongrede aktif olarak yer almasını ve kongre boyunca bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarını sağlamaktır. Bu amaçla kongrede araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin daha verimli, etkin ve başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için sektör kuruluşları ve ilaçla ilgili kamu kurumları ile akademisyenlerin katılımıyla bir toplantı yapılması planlanmaktadır. Ayrıca Üniversite-Sanayi işbirliklerini artırmak için daha önceki kongrelerde başlatılan ve bu kongrede yoğun olarak çalışılacak olan “Proje İşbirliği Platformu” oluşturulması da planlanmaktadır.

Derneğimiz; Ar-Ge ve üretimde tedarik zincirinin öneminin farkında olarak, sektör alanına sarf malzeme, cihaz ve ekipman hizmeti sağlayan tedarikçilere açıktır. Bu bağlamda tedarikçi kuruluşlar sponsor olarak kongremizde yer alabilecekler, yeni teknoloji ve yöntemler hakkında katılımcıları bilgilendirmeye yönelik karşılıklı etkileşimli çalıştaylar düzenleyebileceklerdir.

9-12 Mart 2023 tarihlerinde Antalya-Kemer Mirage Park Resort Otel’de düzenlenecek olan 11. Uluslararası İlaç Kimyası Kongresinde sizleri aramızda görmeyi arzu eder, Kongrenin ilaç AR-GE ve üretim alanındaki tüm katılımcılara, ülkemiz ve uluslararası ilaç sektörüne katkılar sağlamasını dileriz.

..:: Ana Sponsor ::..

..:: Sponsorlar ::..

Not: Sponsorlar alfabetik sıralama ile yerleştirilmiştir.

..:: Destekleyenler ::..

Scroll to Top