Değerli Araştırmacılar, Bilim İnsanları, Kamu ve Özel Sektörün Uzman ve Temsilcileri ve tüm sevgili katılımcılar,

“İlaç Kimyası: İlaç Etken Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi” 2013 yılından bu yana Kimyagerler Derneği tarafından aralıksız olarak düzenlenmektedir. Her geçen yıl önemli gelişim gösteren ve ciddi katılımcı sayısına ulaşan kongremiz, ülkemizde iyi bilinen, tanınmış ve takip edilen kongreler arasında yerini almıştır. Siz değerli katılımcıların görüş, eleştiri ve önerileri doğrultusunda sürekli gelişen kongremiz uluslar arası bir boyuta ulaşmıştır. Bundan sonraki süreçte uluslar arası düzeyde marka kongrelerden biri haline geleceğinden bir şüphemiz yoktur.

Yeni kongremiz “9th Drug Chemistry Conference” adıyla 8-11 Nisan 2021 tarihleri arasında yine güzel Antalya’mızda, mevcut pandemi ortamı göz önüne alınarak, sosyal mesafe kurallarına uyacak şekilde oturma düzeninde ve gerekli sertifikalarını alarak hizmet veren anlaşmalı otelimizde gerçekleştirilecektir. Bu kongre; ülkemiz bilim insanları, ilaç endüstrisi araştırmacı ve personelleri ile bu alandaki tüm paydaşların hem ülkemizdeki hem de diğer ülkelerdeki meslektaşları ile bir araya gelme ve yeni işbirlikleri kurma imkânı sunacaktır.

Bilimsel programda; alana özgü davetli konuşmalar, sözlü sunumlar, poster sunumları ve “workshop”lar yer almaktadır. Özellikle kısa sözlü sunumlar, poster olarak da sergilenerek daha fazla katılımcı ile karşılıklı bilgi paylaşımı ortamı oluşturulacaktır. Kongre katılımcılarına bilgi alışverişi ve tartışma ortamı sağlanması amacıyla kongrede iki günde toplam dört saat boyunca tüm poster sunumlarının yapılması ve hakem heyeti tarafından yapılacak değerlendirme ile de başarılı bulunan posterlerin ödüllendirilmesi planlanmıştır.

Genç akademisyenlerin çalışmalarını “Tam Metin” olarak sunma imkânları da vardır. “Kongre makalesi” olarak hazırlanacak tam metin bildiriler, konunun uzmanı hakemler tarafından değerlendirildikten sonra elektronik kongre kitabında yer alacaktır.

Kongrede ilaçla ilgili tüm konularda yani ilaç tasarımından kullanımına kadar geçen tüm süreçlerde görev yapan bilim insanlarının daha aktif olarak yer almaları ve katılımcılar ile bilgi ve tecrübelerini paylaşmaları temel hedef olarak belirlenmiştir.

Araştırma ve geliştirme çalışmalarının daha verimli, etkin ve başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için, bu alanda çalışan özel sektör ve kamu kurum temsilcileri ile üniversitelerin bir araya getirildiği bir toplantı yapılması da planlanmaktadır.

Daha önceki kongrelerde başlatılan ve bu kongrede yoğun olarak çalışılacak “Proje İşbirlikleri Platformu” oluşturularak bu işbirliklerinin artması sağlanacaktır. Yine “İlaçta Yerelleşmede neredeyiz ve neler yapabiliriz? Paydaşlara Düşen Görevler Nelerdir?” konu başlıklı çalıştaya konu ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkililerinin katılımıyla ulaşılacak sonuçlar bir bildirge şeklinde sunulacaktır.

Ar-Ge ve üretimde tedarik zincirinin öneminin farkındalığıyla kongrede sektöre ve üniversitelere hizmet veren, kimyasal madde, cihaz ve ekipman tedarikçi firmalarının kongreye sponsor olmalarını ve düzenleyecekleri “workshop”lar ile katılımcıları yenilikler konusunda bilgilendirerek bu kongrenin önemli bir paydaşı olmalarını bekliyor, kendilerini kongremize davet ediyoruz.

8-11 Nisan 2021 tarihinde Antalya Kemer’de Mirage Park Resort Otelinde, düzenlenecek “Uluslararası 9. İlaç Kimyası: İlaç Etken Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi”nde sizleri de aramızda görmeyi umuyor, kongrenin tüm araştırma ve üretim yapan bilim insanlarına, bu alanda görev yapan tüm paydaşlara önemli katkısı olmasını diliyoruz.

Organizasyon Komitesi Adına

Prof. Dr. Öztekin ALGÜL

Kongre Başkanı

Önemli Tarihler
Kongre Merkezi
Mirage Park Hotel – Göynük Kemer, ANTALYA
Kongre Tarihi
08-11 Nisan 2021
Bildiri Özetlerinin Son Teslim Tarihi
15 Mart 2021
Bildiri Kabulünün Duyurulması
20 Mart 2021
Kesin Programın Duyurulması
22 Mart 2021
Reklam ve Sergi Alanının Son Katılım Tarihi
07 Nisan 2021 Çarşamba Gece Saat 00:00 ‘a kadar

Özet Gönderimleri
Katılım ve Konaklama
Nasıl Gidilir
Sponsorluk
Kurslar
Arşiv

Sponsorlar

Destekleyenler

Scroll to Top