Önemli Tarihler

Kongre Tarihi
09 – 12 Mart 2023

Bildiri Özetlerinin Son Teslim Tarihi
05 Şubat 2023

Bildiri Kabulünün Duyurulması
07 Şubat 2023

Kesin Programın Duyurulması
20 Şubat 2023

İndirimli Kayıt Son Gün
20 Şubat 2023


Kongre Daveti

Değerli Araştırmacılar, Bilim İnsanları, Kamu ve Özel Sektörün Uzman ve Temsilcileri ve Saygıdeğer Katılımcılar,

Kimyagerler Derneği tarafından 2013 yılından bu yana aralıksız olarak düzenlenen Uluslararası İlaç Kimyası Kongresi 11. yaşına ulaşmıştır. Her yıl bilimsel yeniliklere yer veren, katılımcı sayısını ve çeşitliliğini artıran kongre organizasyonumuz, Türkiye’de alanında iyi bilinen, kabul gören ve takip edilen kongreler arasında yerini almıştır. Katılımcıların görüş, eleştiri ve önerileri doğrultusunda sürekli gelişen kongremiz uluslararası boyutta da daha çok tanınır hale ulaşmıştır.

09-12 Mart 2023 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz “11. İlaç Kimyası Kongremiz” mevcut pandemi ortamı göz önüne alınarak, gerekli hijyen sertifikalarını alarak hizmet veren anlaşmalı otelimizde Antalya’da gerçekleştirilecektir. Bu şekilde sadece Kongremize ve Antalya’nın terapötik güneşine odaklanabilirsiniz.  Kongremizde; bilim insanları, ilaç endüstrisi araştırmacıları ve sağlık otoriteleri ile bu alanda çalışan tüm paydaşların bir araya gelerek bilimsel gelişmeleri tartışabildikleri ve yeni iş birlikleri kurma imkânı olan bir ortam hazırlanmıştır.

Kongrede ilaçla ilgili tüm konularda yani ilacın tasarımından kullanımına kadar geçen tüm süreçlerde görev yapan bilim insanlarının yer almaları ve katılımcılar ile bilgi ve tecrübelerini paylaşmaları temel hedef olarak belirlenmiştir.

Araştırma ve geliştirme çalışmalarının daha verimli, etkin ve başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için, bu alanda çalışan özel sektör ve kamu kurum temsilcileri ile üniversitelerin bir araya getirildiği toplantıların yapılması da planlanmaktadır. Özellikle “Proje İş birlikleri Platformu” oluşturularak bu iş birliklerinin artması sağlanacaktır. Yine “İlaçta yerelleşmede neredeyiz ve neler yapabiliriz?” konusu ile ilgili farklı kurum ve kuruluşların yetkililerinin katılımıyla görüşlerin paylaşıldığı ve tartışıldığı bir toplantı yapılması planlanmaktadır.

Bilimsel programda; alana özgü davetli konuşmalar, sözlü sunumlar, poster sunumları ve “workshop”lar yer almaktadır. Kısa sözlü sunumları, poster olarak da sergilenerek daha fazla katılımcı ile karşılıklı bilgi paylaşımı ortamı oluşturulacaktır. Kongre katılımcılarına bilgi alışverişi ve tartışma ortamı sağlanması amacıyla kongrede iki günde toplam dört saat boyunca poster sunumlarının yapılması ve hakem heyeti tarafından yapılacak değerlendirme ile de başarılı bulunan posterlerin ödüllendirilmesi planlanmıştır.

Genç akademisyenlerin çalışmalarını “Tam Metin” olarak sunma imkânları da bulunmaktadır. “Kongre makalesi” olarak hazırlanacak tam metin bildiriler, konunun uzmanı hakemler tarafından değerlendirildikten sonra elektronik kongre kitabında yer alacaktır.

Ar-Ge ve üretimde tedarik zincirinin öneminin farkındalığıyla kongrede sektöre ve üniversitelere hizmet veren, kimyasal madde, cihaz ve ekipman tedarikçi firmalarının kongreye sponsor olmalarını ve düzenleyecekleri “workshop”lar ile katılımcıları yenilikler konusunda bilgilendirerek bu kongrenin önemli bir paydaşı olmalarını bekliyor, kendilerini kongremize davet ediyoruz.

09-12 Mart 2023 tarihinde Antalya Kemer’de Mirage Park Resort Otelinde, düzenlenecek “Uluslararası 11. İlaç Kimyası: İlaç Etken Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi”nde sizleri de aramızda görmeyi umuyor, kongrenin tüm araştırma ve üretim yapan bilim insanlarına, bu alanda görev yapan tüm paydaşlara önemli katkısı olmasını diliyoruz.
Organizasyon Komitesi Adına
Prof. Dr. Öztekin ALGÜL
Kongre Başkanı

..:: Ana Sponsor ::..

..:: Sponsorlar ::..

..:: Destekleyenler ::..

Scroll to Top