Önemli Tarihler

Kongre Tarihi
07 – 10 Mart 2024

Bildiri Özetlerinin Son Teslim Tarihi
5 Şubat 2024

Bildiri Kabulünün Duyurulması
12 Şubat 2024

Kesin Programın Duyurulması
20 Şubat 2024

İndirimli Kayıt Son Gün
20 Şubat 2024

Kongremiz Yeni Doçentlik Başvuru Şartlarını “Diğer uluslararası bilimsel toplantıda sunulan tam metni/özeti, basılı/elektronik olarak yayımlanmış çalışma” maddesi kapsamında uluslararası kongre olarak sağlamaktadır.


Kongre Daveti

Değerli Bilim İnsanları, Kamu ve Özel Sektör Uzman ve Temsilcileri,  

Kimyagerler Derneği tarafından 2013 yılından bu yana düzenlenen İlaç Kimyası Kongresi pandemi dönemi de dahil olmak üzere aralıksız olarak her yıl yüz yüze yapılan bir kongre olarak kurumsallaşmış bir yapı kazanmıştır. Kongremiz uluslararası formatı ile ülkemizin çok iyi bilinen ve takip edilen kongrelerinden olup, uluslararası bir marka olmak yolunda hızla ilerlemektedir. Kimyagerler Derneği, Atatürk Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi ile birlikte düzenleyeceğimiz “12. Uluslararası İlaç Kimyası Kongresi”, 07-10 Mart 2024 tarihleri arasında ülkemiz ve diğer ülkelerden gelen tüm paydaşlarımızla birlikte Antalya’da gerçekleştirilecektir.  

Bilimsel programda davetli konuşmalar, sözlü sunumlar, kısa sözlü sunumlar, poster sunumları ve workshop çalışmaları yer almaktadır. Kısa sözlü sunumlar poster olarak da sergilenerek daha fazla katılımcı ile karşılıklı bilgi paylaşım ortamı oluşturulacaktır. Poster sunumları kongrede iki gün boyunca toplam dört saat sergilenecektir. Poster Değerlendirme Jürisi tarafından seçilen en başarılı 10 poster ödüllendirilecektir. Kongrede sözel sunum yapacak katılımcılara çalışmalarını “Tam Metin” ve “Özet Metin” olarak sunma imkânı sağlanmaktadır. Bildiriler Bilim Kurulunca değerlendirildikten sonra kabul edilecek ve elektronik kongre kitabında yer alacaktır.  

Kongremizin 4 önemli amacı vardır:   

  1. İlaç Alanında Çalışan Tüm Paydaşların Bir Araya Getirilmesi  
  2. Sektör, Kamu ve Akademik İş Birliği  
  3. Üniversite-Sanayi İşbirliklerinin Güçlendirilmesi  
  4. Proje İş Birliği Platformunun kurulmasına imkân sağlama

Kongeremiz, Ar-Ge ve üretimde tedarik zincirinin öneminin farkında olarak, sektör alanına sarf malzeme, cihaz ve ekipman hizmeti sağlayan tedarikçilere açıktır. Bu bağlamda tedarikçi kuruluşlar sponsor olarak kongremizde yer alabilecekler, yeni teknoloji ve yöntemler hakkında katılımcıları bilgilendirmeye yönelik karşılıklı etkileşimli çalıştaylar düzenleyebileceklerdir.

07-10 Mart 2024 tarihlerinde Antalya-Kemer Mirage Park Resort Otel’de düzenlenecek olan 12. Uluslararası İlaç Kimyası Kongresi’nde sizleri aramızda görmeyi arzu eder, kongrenin ilaç araştırma ve üretim alanındaki tüm bilim insanlarına ve bu alanda çalışan tüm paydaşlara önemli katkılar sağlamasını dileriz.

Katılın, bilgi paylaşın ve İş birliği fırsatlarını keşfedin  

Saygılarımla;  

Prof. Dr. Ramazan ALTUNDAŞ

..:: Ana Sponsor ::..

..:: Sponsorlar ::..

Not: Sponsorlar alfabetik sıralama ile yerleştirilmiştir.
Çanta Sponsoru
Yaka İpi Sponsoru
Teaser Sponsoru
Kokteyl Sponsoru

..:: Destekleyenler ::..

Scroll to Top