Genç Araştırmacılar Oturumu Sözlü Sunum Programı ve Ödülü

Amaç:

Bu program, gelecek nesil araştırmacıların yenilikçi fikirlerini ve araştırmalarını teşvik etmek ve tanıtmak amacıyla düzenlenmiştir. Araştırma ve inovasyon alanlarında yüksek performans gösteren genç bilim insanlarını onurlandırmak ve onların akademik ve profesyonel gelişimlerine katkıda bulunmak programın temel hedefidir.

Kurallar:

  1. Programa, lisansüstü öğrenciler ve doktorasını son beş yıl içinde tamamlamış genç araştırmacılar başvurabilir.
  2. Adayların sunumları, son üç yıl içinde yayımlanmış ve ortak yazarı oldukları araştırma makalelerine dayandırılmalıdır.
  3. Ön Başvurular, bir jüri tarafından incelenecek ve özel oturumda sunum yapmaya hak kazanan altı genç araştırmacı belirlenecektir.
  4. Her bir sunum için toplam 15 dakika ayrılmıştır; bu sürenin 10 dakikası sunuma, 5 dakikası ise soru-cevap kısmına tahsis edilmiştir.
  5. Sunum yapan her adaya, katılımlarını belgeleyen bir “Genç Araştırmacılar Oturumu Sunum Belgesi” verilecektir.
  6. Jüri tarafından sunumu en iyi sunum olarak seçilen genç araştırmacıya, programın kapanış oturumunda ” Genç Araştırmacılar Oturumu En İyi Sunum Ödülü” belgesi verilecektir.
  7. En iyi sunum ödülü kazanan araştırmacı, bir sonraki yıl düzenlenecek olan kongreye ücretsiz kayıt hakkı kazanacak ve seyahat giderleri (konaklama hariç) kongre tarafından karşılanacaktır.
  8. Programa katılan tüm araştırmacılar, araştırmaları üzerine bir poster sunumu yapma hakkına sahip olacaklardır. Poster ödül jürisi tarafından dereceye giren posterler ödüllendirilir. Genç Araştırmacılar Oturumu En İyi Sunum Ödülünü kazanan araştırmacıya ayrıca poster ödülü verilmez.
  9. Sunumlar İngilizce hazırlanmalı ve sunulmalıdır.

Bildiri Özeti ve Sunum Slaytların Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar

Tam ve Doğru Atıf: Bildiri özeti ve sunumda kullanılan her bilginin ve verinin, doğru ve tam bir şekilde atfedilmesi (kaynak gösterilmesi) gerekir.

Katkıların Belirlenmesi: Sunumların Teşekkür kısmında katkıda bulunanların rollerinin ve katkılarının net bir şekilde belirlenmesi ve ifade edilmesi önemlidir.

Yazarlık Hakkı: Eğer sunumda yayımlanmış makaledeki çalışmalara ek olarak yeni veriler ve bulgular da sunulacak ve tartışılacaksa araştırmaya katkı verenlerin isimleri bildiri özetine yazar olarak eklenmelidir.

Son Başvuru Tarihi: 10 Şubat 2024,

Scroll to Top