Katılım Türü 31 Ocak 2020 tarihine kadar 31 Ocak 2020 tarihinden sonra
Lisans Öğrencileri 150 TL 200 TL
Y. Lisans/Doktora Öğrencileri 350 TL 350 TL
Diğer 500 TL 600 TL
Dış Katılımcı* (Kongre Otelinde Konaklamayanlar) 600 TL 700 TL
Kurs Ücreti (Katılım ücreti haricinde) 100 TL