en 7. İlaç Kimyası Kongresi 7. İlaç Kimyası Kongresi

Kimler Katılmalı

*İlaç keşfi, İlaç üretimi ve Jenerik ilaç geliştirme alanlarında çalışan bilim İnsanları 

*İlaç keşfine yönelik yeni hücre içi hedeflerin tespiti alanında çalışanlar

*Veteriner ve zirai ilaçlar üzerine çalışan araştırmacılar ve sektör temsilcileri 

*İlaç endüstrisinde çalışan araştırmacılar 

*İlaç endüstrisi temsilcileri 

*İlaç alanında çalışan devlet kurum ve kuruluş çalışanları 

*Patent ve Ruhsatlandırma biriminde çalışanlar

*Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri 

*Hammadde tedarikçileri 

*İlaç sektörüne yönelik teknik altyapı ve ekipman sağlayan kurum temsilcileri

Registration Fees

Detailed information about the congressional participation fee ...

Archive

Past congresses and congressional documents...

Sponsorship

Click to sponsor the Congress