• İlaç keşfi, İlaç üretimi ve Jenerik ilaç geliştirme alanlarında çalışan bilim İnsanları
  • İlaç keşfine yönelik yeni hücre içi hedeflerin tespiti alanında çalışanlar
  • Veteriner ve zirai ilaçlar üzerine çalışan araştırmacılar ve sektör temsilcileri
  • İlaç endüstrisinde çalışan araştırmacılar
  • İlaç endüstrisi temsilcileri
  • İlaç alanında çalışan devlet kurum ve kuruluş çalışanları
  • Patent ve Ruhsatlandırma biriminde çalışanlar
  • Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri
  • Hammadde tedarikçileri
  • İlaç sektörüne yönelik teknik altyapı ve ekipman sağlayan kurum temsilcileri