en 7. İlaç Kimyası Kongresi 7. İlaç Kimyası Kongresi

Konu Başlıkları

İlaç Tasarımı ve Keşfinde Akademik ve Endüstriyel Stratejiler

Bilgisayar-Destekli İlaç Tasarımı (İlaç Tasarımında İn siliko Yöntemler)

Medisinal Kimya, Yeni İlaç Keşfi ve Ar-Ge’de:

Yeni Teknoloji, Metot ve Yöntemler

Doğal Ürünler

Fermantasyon

Organik Sentez

Narkotik İlaçlar

Jenerik İlaç Ar-Ge’si

İlaç Kimyası ve Üretiminde Yeni Renk: Yeşil Kimya

Genomiks / Proteomiks / Metabolomiks / Medikal Biyoistatistik

Veteriner İlaçlarında Ar-Ge

Zirai İlaçlarda Ar-Ge

Klinik çalışmalar:

Etik Konular

Biyoyararlanım / Biyoeşdeğerlik Çalışmaları

Farmakodinamik ve Farmakokinetik Bulguların Analizi

İlaç Üretimi Proses Geliştirme ve Optimizasyonu

İlaçta Formülasyon Çalışmaları

Kontrollü İlaç Salım Sistemleri

İlaçta Kalite Tasarımı (QbD)

İlaçta Analitik Yöntemler:

Metot Geliştirme ve Validasyon

Stress-Testleri ve Stabilite Çalışmaları

Hibrit Analitik Metotlar (Hyphenated Analytical Techniques)

Permeabilite çalışmaları

Biyobenzer İlaçlar, Aşılar ve Üretim Teknolojileri / Monoklonal Antikorlar Nanoteknoloji

Nanobiyoteknoloji

Yetim İlaçlar ve Bireysel İlaç Tedavisi Patent

Drug Master File / Ruhsatlandırma

Registration Fees

Detailed information about the congressional participation fee ...

Archive

Past congresses and congressional documents...

Sponsorship

Click to sponsor the Congress