Konu Başlıkları

 • İlaç Tasarımı ve Keşfinde Akademik ve Endüstriyel StratejilerBilgisayar-Destekli İlaç Tasarımı (İlaç Tasarımında İn siliko Yöntemler)

Medisinal Kimya, Yeni İlaç Keşfi ve Ar-Ge’de:

 • Yeni Teknoloji, Metot ve Yöntemler
 • Doğal Ürünler
 • Fermantasyon
 • Organik Sentez
 • Narkotik İlaçlar
 • Jenerik İlaç Ar-Ge’si
 • İlaç Kimyası ve Üretiminde Yeni Renk: Yeşil Kimya
 • Genomiks / Proteomiks / Metabolomiks / Medikal Biyoistatistik
 • Veteriner İlaçlarında Ar-Ge
 • Zirai İlaçlarda Ar-Ge

Klinik çalışmalar:

 • Etik Konular
 • Biyoyararlanım / Biyoeşdeğerlik Çalışmaları
 • Farmakodinamik ve Farmakokinetik Bulguların Analizi
 • İlaç Üretimi Proses Geliştirme ve Optimizasyonu
 • İlaçta Formülasyon Çalışmaları
 • Kontrollü İlaç Salım Sistemleri
 • İlaçta Kalite Tasarımı (QbD)

İlaçta Analitik Yöntemler:

 • Metot Geliştirme ve Validasyon
 • Stress-Testleri ve Stabilite Çalışmaları
 • Hibrit Analitik Metotlar (Hyphenated Analytical Techniques)
 • Permeabilite çalışmaları
 • Biyobenzer İlaçlar, Aşılar ve Üretim Teknolojileri / Monoklonal Antikorlar Nanoteknoloji
 • Nanobiyoteknoloji
 • Yetim İlaçlar ve Bireysel İlaç Tedavisi Patent
 • Drug Master File / Ruhsatlandırma
Scroll to Top