• İlaç Tasarımı ve Keşfinde Akademik ve Endüstriyel Stratejiler
 • Bilgisayar-Destekli İlaç Tasarımı (İlaç Tasarımında İn siliko Yöntemler)
 • Medisinal Kimya, Yeni İlaç Keşfi ve Ar-Ge’de:
  • Yeni Teknoloji, Metot ve Yöntemler
  • Doğal Ürünler
  • Fermantasyon
  • Organik Sentez
  • Narkotik İlaçlar
 • Jenerik İlaç Ar-Ge’si
 • İlaç Kimyası ve Üretiminde Yeni Renk: Yeşil Kimya
 • Genomiks / Proteomiks / Metabolomiks / Medikal Biyoistatistik
 • Veteriner İlaçlarında Ar-Ge
 • Zirai İlaçlarda Ar-Ge
 • Klinik çalışmalar:
  • Etik Konular
  • Biyoyararlanım / Biyoeşdeğerlik Çalışmaları
  • Farmakodinamik ve Farmakokinetik Bulguların Analizi
 • İlaç Üretimi Proses Geliştirme ve Optimizasyonu
 • İlaçta Formülasyon Çalışmaları
 • Kontrollü İlaç Salım Sistemleri
 • İlaçta Kalite Tasarımı (QbD)
 • İlaçta Analitik Yöntemler:
  • Metot Geliştirme ve Validasyon
  • Stress-Testleri ve Stabilite Çalışmaları
  • Hibrit Analitik Metotlar (Hyphenated Analytical Techniques)
  • Permeabilite çalışmaları
 • Biyobenzer İlaçlar, Aşılar ve Üretim Teknolojileri / Monoklonal Antikorlar Nanoteknoloji
 • Nanobiyoteknoloji
 • Yetim İlaçlar ve Bireysel İlaç Tedavisi Patent
 • Drug Master File / Ruhsatlandırma