• İlaç Tasarımı ve Keşfinde Akademik ve Endüstriyel StratejilerBilgisayar-Destekli İlaç Tasarımı (İlaç Tasarımında İn siliko Yöntemler)

  Medisinal Kimya, Yeni İlaç Keşfi ve Ar-Ge’de:

  Yeni Teknoloji, Metot ve Yöntemler

  Doğal Ürünler

  Fermantasyon

  Organik Sentez

  Narkotik İlaçlar

  Jenerik İlaç Ar-Ge’si

  İlaç Kimyası ve Üretiminde Yeni Renk: Yeşil Kimya

  Genomiks / Proteomiks / Metabolomiks / Medikal Biyoistatistik

  Veteriner İlaçlarında Ar-Ge

  Zirai İlaçlarda Ar-Ge

  Klinik çalışmalar:

  Etik Konular

  Biyoyararlanım / Biyoeşdeğerlik Çalışmaları

  Farmakodinamik ve Farmakokinetik Bulguların Analizi

  İlaç Üretimi Proses Geliştirme ve Optimizasyonu

  İlaçta Formülasyon Çalışmaları

  Kontrollü İlaç Salım Sistemleri

  İlaçta Kalite Tasarımı (QbD)

  İlaçta Analitik Yöntemler:

  Metot Geliştirme ve Validasyon

  Stress-Testleri ve Stabilite Çalışmaları

  Hibrit Analitik Metotlar (Hyphenated Analytical Techniques)

  Permeabilite çalışmaları

  Biyobenzer İlaçlar, Aşılar ve Üretim Teknolojileri / Monoklonal Antikorlar Nanoteknoloji

  Nanobiyoteknoloji

  Yetim İlaçlar ve Bireysel İlaç Tedavisi Patent

  Drug Master File / Ruhsatlandırma