Özet Gönderimi

Kongre Bilimsel Komitesi 12. İlaç Kimyası Kongresine sunulmak üzere özet kabülüne başlamıştır. Bu amaçla:

  1. Tüm özetler İngilizce olarak gönderilmelidir.
  2. Bildiri özetlerinin gönderilmesi için öncelikle web sitesindeki “Kayıt” sekmesinden bir hesap oluşturulmalıdır.
  3. Tüm özetler online gönderim sistemi kullanılarak gönderilmelidir.
  4. Sözlü, Kısa Sözlü veya Poster Sunumları için özet şablonu kullanılmalıdır.

Özetlerin sunulması:

Tüm özet gönderimleri 05 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 23:59’a kadar yapılmalıdır. Bildiri özeti gönderimi için son teslim tarihinden sonra özetlerle ilgili herhangi bir değişiklik yapılamaz.

Gönderilen Özetlerin Değerlendirilmesi Kongreye sunulacak tüm bildiriler öncelikle “Bilim Kurulunca” hakem değerlendirilmesinden geçirilerek bildiriye dair “Kabul” veya “Ret” kararı ile “Sunum Şekli” başvuru sahiplerine en geç 12 Şubat 2024 tarihine kadar e-posta ile bildirilecektir. Sunumların gün, saat ve yeri Bilim Kurulu tarafından oluşturulan Kongre Programında 20 Şubat 2024 tarihinde ilan edilecektir.

Özet Hazırlama Kılavuzu

Hazırlanan özet metinler bir sayfayı, tam metinler 3 sayfayı aşmamalıdır. Her bir özetin içinde konu ve problem, araştırmanın amacı ve önemi, araştırmada kullanılan yöntemler, veri toplama teknikleri ve ulaşılan bulgulara değinilmelidir. Özeti Online Kayıt sekmesinden sisteme yükleyiniz.

Örnek Özet Metni için lütfen TIKLAYINIZ.

Örnek Tam Metin için lütfen TIKLAYINIZ.

Lütfen örnek metin içerisinde hazırladığınız Özetinizi sisteme yükleyiniz.

Poster Hazırlama Kuralları

Posterlerin boyutu 70 cm (en) x 100 cm (yükseklik) olmalıdır.

Yazı boyutu 1 m uzaklıktan okunabilecek büyüklükte olmalıdır.

Özet başlığı altına yazar isimleri yazılmalı ve özeti sunacak kişinin isminin altı çizilmelidir.

Poster özetleri, Poster Sunumları ve kısa sözlü sunumlar Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecektir.

Başarılı bulunan en iyi on posterden ilk üçüne 1., 2., 3.’lük ödülü ve diğer 7 postere en iyi poster ödülü verilecektir. Ödüller kapanış töreninde takdim edilecektir.

Kısa sözlü sunumlar, uluslararası birçok kongrede uygulanmaya başlanan yeni bir sunum tekniğidir. Bu şekilde yapılacak olan sunumlar poster saatlerinde “poster” olarak sergilenecek, izleyicilerle tartışılacak, ayrıca kongre tarafından belirlenen bir zaman diliminde sözlü olarak sunulması sağlanacaktır. Bu sunumlara “Sözel sunum belgesi” verilecektir. Kısa sözlü sunum süresi daha sonra duyurulacaktır.

Kongreye gerek akademiden gerekse de endüstriden önemli sayıda bir katılım beklenmektedir. Bu nedenle, kongre, ilaç endüstrisine yönelik inovatif fikirler içeren akademik araştırmalar için iyi bir tanıtım imkânı hazırlamasının yanında, üniversite ve ilaç endüstrisi arasında ortak projelerin geliştirilmesi açısından da uygun bir ortam hazırlayacaktır. Ancak bu tür posterler, kolay anlaşılabilir bir görsellikte hazırlanmalıdır.

Scroll to Top