Özet Gönderimi

Kongreye sunulacak bildiriler oluşturulmuş olan Bilim Kurulunca değerlendirildikten sonra kabul edilecektir.

Ayrıca 10. Uluslararası İlaç Kimyası Kongresinde Tam Metin olarak kabul alan araştırmacıların talep etmesi durumunda bildirileri hakem sürecinden geçtikten sonra Bioorganic and Medicinal Chemistry Reports (BMCR) (https://www.acgpubs.org/journal/bioorganic-and-medicinal-chemistry-reports) dergisinin özel sayısında makale olarak basılabilecektir.

Tam metin bildirileri kabul edilen ve çalışmalarını BMCR dergisinde yayınlanmasını talebi olan araştırmacıların dergi şablonu yazım kurallarına göre hazırladıkları çalışmaları 28 Şubat 2022 tarihine kadar dergi sitesine yüklemesi gerekmektedir.

Özet Hazırlama Kılavuzu

Hazırlanan özetler bir sayfayı aşmamalıdır. Her bir özetin içinde konu ve problem, araştırmanın amacı ve önemi, araştırmada kullanılan yöntemler, veri toplama teknikleri ve ulaşılan bulgulara değinilmelidir. Özeti Online Kayıt sekmesinden sisteme yükleyiniz.

Örnek Özet Metni için lütfen TIKLAYINIZ.

Örnek Tam Metin için lütfen TIKLAYINIZ.

Lütfen örnek metin içerisinde hazırladığınız Özetinizi sisteme yükleyiniz.

Poster Hazırlama Kuralları

Posterlerin boyutu 70 cm (en) x 100 cm (yükseklik) olmalıdır.

Yazı boyutu 1 m uzaklıktan okunabilecek büyüklükte olmalıdır.

Özet başlığı altına yazar isimleri yazılmalı ve özeti sunacak kişinin isminin altı çizilmelidir.

Poster özetleri, Poster Sunumları ve kısa sözlü sunumlar Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecektir.

Başarılı bulunan en iyi on posterden ilk üçüne 1., 2., 3.’lük ödülü verilecektir. Ödüller kapanış töreninde takdim edilecektir.

Kısa sözlü sunumlar, uluslararası birçok kongrede uygulanmaya başlanan yeni bir sunum tekniğidir. Bu şekilde yapılacak olan sunumlar poster saatlerinde “poster” olarak sergilenecek, izleyicilerle tartışılacak, ayrıca kongre tarafından belirlenen bir zaman diliminde sözlü olarak sunulması sağlanacaktır. Bu sunumlara “Sözel sunum belgesi” verilecektir. Kısa sözlü sunum süresi daha sonra duyurulacaktır.

Kongreye gerek akademiden gerekse de endüstriden önemli sayıda bir katılım beklenmektedir. Bu nedenle, kongre, kozmetik endüstrisine yönelik inovatif fikirler içeren akademik araştırmalar için iyi bir tanıtım imkânı hazırlamasının yanında, üniversite ve kozmetik endüstrisi arasında ortak projelerin geliştirilmesi açısından da uygun bir ortam hazırlayacaktır. Ancak bu tür posterler, kolay anlaşılabilir bir görsellikte hazırlanmalıdır.

Scroll to Top