en 7. İlaç Kimyası Kongresi 7. İlaç Kimyası Kongresi

Özet Gönderimleri

Özet Hazırlama Kılavuzu

Hazırlanan özetler bir sayfayı aşmamalıdır. Her bir özetin içinde konu ve problem, araştırmanın amacı ve önemi, araştırmada kullanılan yöntemler, veri toplama teknikleri ve ulaşılan bulgulara değinilmelidir. Özeti Online Kayıt sekmesinden sisteme yükleyiniz.

Örnek Özet Metni için lütfen TIKLAYINIZ.

Örnek Tam Metin için lütfen TIKLAYINIZ.

Lütfen örnek metin içerisinde hazırladığınız Özetinizi sisteme yükleyiniz.

 

Poster Hazırlama Kuralları

Posterlerin boyutu 70 cm (en) x 100 cm (yükseklik) olmalıdır.

Yazı boyutu 1 m uzaklıktan okunabilecek büyüklükte olmalıdır.

Özet başlığı altına yazar isimleri yazılmalı ve özeti sunacak kişinin isminin altı çizilmelidir.

Poster özetleri ve Poster Sunumları, kısa sözlü sunumlar Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecektir.

Başarılı bulunan en iyi on posterden ilk üçüne 1., 2., 3.’lük ödülü, diğerlerine “en iyi on poster” belgesi ile ödüllendirilecektir. Ödüller kapanış töreninde takdim edilecektir.

Kısa sözlü sunumlar, uluslararası bir çok kongrede uygulanmaya başlanan yeni bir sunum tekniğidir. Bu şekilde yapılacak olan sunumlar poster saatlerinde "poster" olarak sergilenecek, izleyicilerle tartışılacak ayrıca kongre tarafından belirlenen bir zaman diliminde sözlü olarak sunulması sağlanacaktır. Bu sunumlara "Sözel sunum belgesi" verilecektir. Kısa sözlü sunum süresi daha sonra duyurlacaktır.

Kongreye endüstri kesiminden de önemli sayıda bir katılım beklenmektedir. Bu nedenle, kongre, ilaç endüstrisine yönelik inovatif fikirler içeren akademik araştırmalar için iyi bir tanıtım imkanı hazırlamasının yanında, üniversite ve ilaç endüstrisi arasında ortak projelerin geliştirilmesi açısından da uygun bir ortam hazırlayacaktır. Ancak bu tür posterler, kolay anlaşılabilir bir görsellikte hazırlanmalıdır.

Registration Fees

Detailed information about the congressional participation fee ...

Archive

Past congresses and congressional documents...

Sponsorship

Click to sponsor the Congress