Tam Metin Gönderimleri Hakkında

Bildiri sahipleri, çalışmalarının “Tam Metin” olarak sunulmasını  isterlerse, "kongre makalesi" olarak kongre kitapçığında ya da ACG PUBLICATIONS dergileri olan, Organic Communications,  Bioorganic & Medicinal Chemistry Reports and Journal of Chemical Metrology’de peer review sürecinden sonra yayınlama imkânına sahip olabileceklerdir.  Peer review prosesinden geçemeyen çalışmalar kararın tebliğinden itibaren 5 gün içinde yazarlar tarafından istenirse kongre kitapçığında tam metin olarak basılmak için gönderilebilir. Yazar tarafından uygun derginin formatı seçilip makaleler hazırlandıktan sonra http://www.acgpubs.org/login/article adresinden önce üye olunarak makaleler sisteme yüklenmelidir.

Kongre katılımı cover letter’da belirtilmek üzere ACG PUBLICATIONS dergilerinde % 50/70 indirim uygulanarak makale başı ücret 100 USD olarak belirlenmiştir.