en 7. İlaç Kimyası Kongresi 7. İlaç Kimyası Kongresi

Tam Metin Gönderimleri Hakkında

Bildiri sahipleri, çalışmalarının “Tam Metin” olarak sunulmasını  isterlerse, "kongre makalesi" olarak kongre kitapçığında ya da ACG PUBLICATIONS dergileri olan, Organic Communications,  Bioorganic & Medicinal Chemistry Reports and Journal of Chemical Metrology’de peer review sürecinden sonra yayınlama imkânına sahip olabileceklerdir.  Peer review prosesinden geçemeyen çalışmalar kararın tebliğinden itibaren 5 gün içinde yazarlar tarafından istenirse kongre kitapçığında tam metin olarak basılmak için gönderilebilir. Yazar tarafından uygun derginin formatı seçilip makaleler hazırlandıktan sonra http://www.acgpubs.org/login/article adresinden önce üye olunarak makaleler sisteme yüklenmelidir.

Kongre katılımı cover letter’da belirtilmek üzere ACG PUBLICATIONS dergilerinde % 50/70 indirim uygulanarak makale başı ücret 100 USD olarak belirlenmiştir.

Registration Fees

Detailed information about the congressional participation fee ...

Archive

Past congresses and congressional documents...

Sponsorship

Click to sponsor the Congress